Uprawnienia SEP Online

  Zapisz się na uprawnienia SEP online do 1kV

  Jeżeli nie jesteś botem wpisz: SEP

  UPRAWNIENIA SEP ONLINE 1KV

  Zapisz się już dziś na kurs na uprawnienia SEP online do 1kV

  Uprawnienia SEP 1kV można zdobyć w pozarządowej instytucji zwanej Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Organizacja ta integruje środowisko elektryków w Polsce. Jej zadaniami między innymi to badanie jakości i zgodności wyrobów elektrycznych o niskim napięciu, wydawanie publikacji oraz zajmowanie się rzeczoznawstwem. Jednak SEP najbardziej kojarzone jest z działalnością edukacyjno-szkoleniową czyli dokładnie mówiąc chodzi o realizację szkoleń, które uprawniają osoby do obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV. Opisywana organizacja od wielu lat jest monopolistą w certyfikowaniu umiejętności elektrycznych. Uprawnienia SEP do 1kV to dopuszczenie osoby na stanowisko pracy wykonującej prace elektryczne i są one wymogiem w każdym procesie rekrutacyjnym. W wielu ogłoszeniach, w których firma szuka do pracy już na samym początku wpisuje zakres umiejętności czyli właśnie posiadanie uprawnień SEP 1kV. Po ukończeniu kursu nadawane są uprawnienia, które można podzielić na G1, G2 i G3. Każde z nich zawiera prawo do dozoru oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych. W zależności od potrzeb przyszłego elektryka zdobywa on konkretne uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jednak przed uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego umiejętności do pojęcia pracy na stanowisku elektryka należy zapisać się na kurs, który przygotowuje do egzaminu państwowego. Kurs można przejść w formie stacjonarnej oraz online na całym obszarze Polski w większych miastach. Każda osoba biorąca udział w kursach SEP może być pewna, że każde materiały i lekcje dostosowywane są do aktualnych wymagań i zmieniających się przepisów prawnych. Uprawnienia SEP do 1kV online to świetne rozwiązanie dla osób, które nie chcą tracić czasu oraz pieniędzy na dojazdy do stacjonarnych placówek. Kursy SEP nie tylko pozwalają zdobyć nowe uprawnienia SEP 1kV, ale również dają możliwość poszerzenia kwalifikacji dzięki, którym można awansować na wyższe stanowisko. Wszystkie uprawnienia, również te online nadawane są w dwóch różnych zakresach: dozoru i eksploatacji. Powszechnie używane są skróty takie jak E czyli eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektromagnetycznych i gazowych oraz D czyli dozór sieci, instalacji i urządzeń elektromagnetycznych i gazowych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nadaje uprawnienia SEP 1kV w trzech zakresach: G1 to nie inaczej kursy elektryczne przygotowane dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją i/lub dozorem instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

  G2 to kursy energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem instalacji, sieci i urządzeń cieplnych. G3 to kursy gazowe dla osób, które zajmują się eksploatacją i/lub dozorem sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Każdy wymieniony powyżej kurs zawiera szczegółowe zestawienie czynności i specyfikacji pracy z danym urządzeniem, dlatego przed przystąpienie do kursu należy zapoznać się z zakresem uprawnień dostępnych na konkretnym kursie. Najpopularniejszymi uprawnieniami SEP do 1kV znajdują się w kursie G1, a zdobyte tam kwalifikacje uprawniają do wykonywania wszystkich czynności związanych z montażem, konserwacją, renowacją i obsługą urządzeń elektrycznych. Jeśli osoba chce przystąpić do kursu oraz egzaminu musi spełnić określone warunki. Kursant musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Każdy kurs SEP trwa od kilku do kilkunastu godzin w zależności od ilości zapisanych kursantów. Kursy mają na celu przygotować osoby do pracy w środowisku instalacji elektrycznych. Osoby, które są zainteresowane kursem mogą zapisać się na niego indywidualnie bądź zostać wysłani w grupie pracowników przez pracodawcę. Ze względu na dużą dostępność szkoleń na terenie całego kraju przyszły kursant bądź kursanci mają pełną swobodę w wyborze danego szkolenia w zależności od lokalizacji firmy. Przedsiębiorcy wolą organizować zamknięte szkolenia dla swoich pracowników więc bez problemu można odbyć szkolenie na terenie przedsiębiorstwa. Mimo dostępności szkoleń stacjonarnych Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi też kursy online. Przyszły uczestnik szkolenia ma więc możliwość wyboru kursu poprzez dostęp do internetu. Trzeba jednak pamiętać, że bez względu na jaką formę kursant się zdecyduje musi zdać egzamin w placówce stowarzyszenia. Dlaczego? Ponieważ egzamin odbywa się w obecności komisji i ma formę ustną. Osoby, które podejdą do egzaminu zaliczają go bądź nie zaliczają bez otrzymywania ceny. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wciągu dwóch tygodni. Jeśli egzamin nie otrzyma weryfikacji pozytywnej należy go powtarzać, aż do skutku. Otrzymane certyfikaty potwierdzające umiejętności potrzebne na stanowisko elektryka ważną są przez 5 lat. Po upływie tego terminu należy uprawnienia SEP 1kV odnowić. Każdy egzamin jest płatny, więc jeśli kursant chce zdobyć uprawnienia z eksploatacji i dozoru musi cenę jednego certyfikatu pomnożyć przez 2.

  Powered by Uprawnienia-G1.pl